Про нас

Що таке управляюча компанія ?

У Законі «Про житлово-комунальні послуги», який було прийнято 24 червня 2004 року, вперше в історії законодавства у сфері житлово-комунального господарства визначено такий вид житлово-комунальних послуг, як послуги з управління будинком. До складу цієї послуги віднесено балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, контроль виконання умов договору тощо.

Практично в усіх країнах Європи управління й утримання житла здійснюють приватні житлові управлінські компанії. В нашій державі тільки починає зароджуватись цей досвід. Його мета – кваліфіковано здійснювати управління житловим фондом для забезпечення його якісного утримання, обслуговування, поточного ремонту, належного санітарного стану прибудинкових територій. У Україні ще немає управлінських компаній, які надають свої послуги відповідно до встановлених стандартів, норм та правил.

Організаційно-правовою формою управлінської компанії може бути державне, комунальне чи приватне підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство.

Інженерно-технічна службаОрганізаційна
служба
Організаційна
служба
Юридична служба
Очолює та організовує роботу
керуючих будинками, забезпечує здійснення технічних оглядів та організацію утримання будинків,
складання перспективних та річних планів
Організовує роботу офісу, забезпечує проходження та розгляд звернень громадян, доводить до керуючих будинками рішення керівника щодо управління окремими будинкамиПроводить бухгалтерські розрахунки, здійснює облік будинків, що перебувають на балансі, здійснює розрахунки плати за житлово-комунальні послуги, формує квитанції та видає їх керуючим будинками для видачі мешканцямЗдійснює підготовку та облік договорів, контроль за їх виконанням, веде претензійну роботу

 Цим службам підпорядковані керуючі будинками, які здійснюють безпосереднє управління окремими будинками, контролюють виконання надавачів, виробників послуг та роботу підрядних організацій.

Існує небезпека надмірної комерціалізації послуг управлінської компанії приватного підприємства, що може спричинити незахищеність малозабезпечених верств населення. Тому оптимальним варіантом є участь органу місцевого самоврядування у структурі управлінських компаній. Щоб не було тиску на діяльність управлінських компаній, участь територіальних громад у статутному капіталі не повинна перевищувати 50%.

Організаційно-функціональна структура управлінської компанії має обумовлюватися двома чинниками: обсягом послуг, що надаються, і кількістю будинків, що обслуговуються.

Управлінські компанії повинні дотримуватись персоніфікованого управління кожним будинком. Успіх управлінської компанії буде залежати від кількості додаткових послуг та їх вартості, які вона зможе запропонувати співвласникам.

Таким чином, управлінська компанія має визначити для кожного будинку особу, яка буде відповідальною за надання послуг з управління, або керуючого будинком (це може бути як штатний працівник управлінської компанії, так і особа, яка залучається на договірних умовах).

Відповідно до цивільного законодавства України функція з управління майном є прерогативою власника цього майна,а житловий будинок є власне майном. Власник може управляти ним самостійно чи доручити це управління управлінській компанії за відповідним договором.

Оскільки 95% житлового фонду в Україні приватизовано, то практично всі будинки перебувають у спільній сумісній власності. Співвласники будинку можуть прийняти будинок в самоуправління. Однією з функцій з управління будинком є організація його належної експлуатації та утримання.

Співвласники повинні чітко усвідомлювати, що будинки, які їм належать на підставі спільної суміжної власності, повинні обслуговуватись належним чином. А от чи здійснювати таке обслуговування самостійно, шляхом створення ОСББ чи укладання угоди з управлінською компанією – вирішувати саме співвласникам.

Найкраща модель управління – наявність відповідальної особи. Її необхідно вибрати спільно, а буде це управитель чи голова правління, мають вирішити співвласники.